Żywa Róża

Żywa Róża to wspólnota osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Pragnieniem założycieli żywej Róży , sługi Bożej Pauliny Jaricot, było aby uczynić Różaniec modlitwą dla wszystkich aby odnowić wiarę. Każdy krąg składa się z dwudziestu osób zwanych kołem lub różą, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej (1xOjcze nasz..., 10x Zdrowaś Maryjo..., 1x Chwała Ojcu...). Liczba osób odpowiada  liczbie tajemnic Różańca Świętego. 
Żywa Róża Różańcowa została założona w naszej Parafii przez ks. Prałata Kazimierza Krzyżanowskiego  1961r. (56 lat w tym roku). Do modlitwy różańcowej dołączało się coraz więcej osób i tak rozwijał się różaniec tworząc 4 róże, której patronem byli i są do dziś dnia: Św. Ojciec Pio, Św. Faustyna Kowalska, Św. Jan Paweł II oraz Św. Maksymilian Maria Kolbe. Dziś już nie ma 4 róży, ale mamy nadzieję że w tym roku stworzymy i wznowimy 4 krąg dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do włączanie się w to bardzo potrzebne dzieło modlitewne. Zwłaszcza ,iż członkowie są już w podeszłym wieku , chorzy , w domach opieki i bardzo potrzebujemy wsparcia modlitewnego i nowych członków aby kontynuować modlitwę różańcową.W każdą pierwszą niedziele miesiąca odbywa się zmiana tajemnic różańcowych, którą prowadzą nasi księża , jak również w każdą niedzielę przed msza świętą o godzinie 10.30 odmawiamy różaniec święty. Wspomagamy również swoją ofiarą  sierocińce w Polsce, dzieci w Laskach, siostry w Jerozolimie, księży na misjach w Afryce. Aby stworzyć ściślejsze więzy wspólnotowe między członkami organizujemy opłatek parafialny oraz spotkanie wielkanocne jak również z inicjatywy księdza proboszcza rozpoczniemy katechezy dla członków Żywego Różańca , o których będziemy informować. Serdecznie zapraszamy do włączania się we wspólnotę która tworzy różaniec tak miły Matce Najświętszej, a która nas prosi nieustannie aby odmawiać  różaniec.