Historia

30-LECIE POLSKIEGO KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W NOTTINGHAM

19 CZERWIEC 2011 R.

 • 29 MAJ 1949 R. DATA NARODZIN POLSKIEJ WSPÓLNOTY KATOLICKIEJ W NOTTINGHAM. Z INICJATYWY KS. DR JÓZEFA ZAWIDZKIEGO ODBYŁO SIĘ PIERWSZE ZEBRANIE POLAKÓW, NA KTÓRYM POWOŁANO DO ŻYCIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE, KTÓREGO NACZELNYM ZADANIEM BYŁO NIESIENIE POMOCY POLSKIEMU DUSZPASTERZOWI W JEGO PRACY WŚRÓD POLAKÓW W NOTTINGHAM. NABOŻEŃSTWA BYŁY WÓWCZAS ODPRAWIANE W MIEJCOWEJ KATEDRZE ŚW. BARNABY.
 • 1951 R. OPIEKĘ DUCHOWĄ OBEJMUJE KS. KAN. BOLESŁAW KLEMENTOWSKI. W TYM CZASIE DZIAŁAJĄ RÓŻE STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA, ZESPÓŁ TEATRALNY „POD CHMURKĄ”. POWSTAJE POLSKI KLUB KATOLICKI. DO DYSPOZYCJI POLAKÓW ODDANO KAPLICĘ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W MIEJSCOWEJ KATEDRZE.
 • 1954 R. POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA NABYWA PIERWSZY DOM PARAFIALNY. PO CZTERNASTU LATACH DZIAŁANIA POLSKIEJ WSPÓLNOTY KS. INFUŁAT STANISZEWSKI POŚWIĘCIŁ SALĘ PARAFIALNĄ
 • W 1957 ROKU OPIEKĘ DUSZPASTERSKĄ OBEJMUJE KS DR. JAN PRZYBYSZ
 • W LUTYM 1961 R. PARAFIĘ OBEJMUJE KS. KAZIMIERZ KRZYŻANOWSKI
 • 1963 R. NASTĘPUJE POŚWIĘCENIE SALI PARAFIALNEJ
 • W 1964 R. ZOSTAJE ODKUPIONY SĄSIADUJĄCY Z SALĄ PARAFIALNĄ DOM TZW. „ORCHARD HOUSE”, GDZIE MIEŚCIŁA SIĘ KAPLICA MB OSTROBRAMSKIEJ ORAZ ORGANIZUJE SIĘ ZEBRANIA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFII I PRÓBY ZESPOŁÓW WOKALNYCH, TANECZNYCH I TEATRALNYCH. PONADTO MIEŚCI SIĘ TAM IZBA HARCERSKA, POKÓJ KSMP ORAZ POKÓJ SPK.
 • 1966 R. UROCZYSTE OBCHODY TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI
 • W 1967 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. EDWARD GRUDZIŃSKI.
 • W 1968 R. ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ SREBRNEGO JUBILEUSZU KS. BISKUPA EDWARDA ELLISA W SALI PARAFIALNEJ.
 • W 1971 ROKU NASTĘPUJE ROZBUDOWA SALI PARAFIALNEJ.
 • W 1972 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. WŁADYSŁAW MARMOL.
 • 24 LISTOPADA 1973 ROKU OBCHODZONO 25-LECIE PARAFII POLSKIEJ W NOTTINGHAM POŁĄCZONE Z 40-LECIEM KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁATA KAZIMIERZA KRZYŻANOWSKIEGO. Z TEJ OKAZJI ODBYŁA SIĘ WYSTAWA UPAMIĘTNIAJĄCA TE WYDARZENIA.
 • W 1975 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. GRZEGORZ ALEKSANDROWICZ I TRWA NA TYM URZĘDZIE AŻ DO 1978 ROKU, KIEDY TO ZASTĘPUJE GO KS. JÓZEF ŻMUDA.
 • W 1980 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. ANTONI KAPUŚCIŃSKI.
 • 30 LISTOPADA 1980 ROKU KS. PRAŁAT KAROL ZIELIŃSKI, REKTOR POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ POŚWIĘCIŁ I POŁOŻYŁ KAMIEŃ WĘGIELNY POD BUDOWĘ POLSKIEGO KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY ULICY 2 SHERWOOD RISE W NOTTINGHAM.
 • 13 CZERWCA 1981 ROKU NASTĘPUJE POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA, KTÓREGO WYSTRÓJ I WNĘTRZE PRZEPROWADZIŁ KS. ANTONI KAPUŚCIŃSKI. OD TEJ PORY WPROWADZONO POLSKIE ZWYCZAJE M.IN. SZOPKĘ, UROCZYSTOŚCI WIELKIEGO TYGODNIA, BOŻY GRÓB I PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA.
 • W 1982 ROKU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II NA CRYSTAL PALACE W LONDYNIE, PODCZAS JEGO WIZYTY W WIELKIEJ BRYTANII.
 • POLSKI OŚRODEK KATOLICKI SŁUŻY OKOŁO 30 RÓŻNYM ORGANIZACJOM, STOWARZYSZENIOM I ZESPOŁOM.
 • W 1982 ROKU OBCHODZONO 50-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁATA KAZIMIERZA KRZYŻANOWSKIEGO, A ZBIÓRKA PIENIĘŻNA Z OKAZJI JEGO JUBILEUSZU PRZEZNACZONA ZOSTAŁA NA WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA W STACJE DROGI KRZYŻOWEJ.
 • PRZY KOŚCIELE DZIAŁAJĄ M.IN. SEKCJA CHARYTATYWNA, KOŁO MINISTRANTÓW, STOWARZYSZENIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA, CHÓR PARAFIALNY IM. ŚW. CECYLII, SEKCJA MISYJNA, KOŁO KRUCJATY EUCHARYSTYCZNEJ, KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ
 • W 1984 ROKU PARAFIĘ WIZYTOWAŁ KS. BISKUP SZCZEPAN WESOŁY, KTÓRY UROCZYŚCIE UDZIELIŁ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 29 MŁODYM LUDZIOM. PONADTO PODNIÓSŁ DO POSŁUGI LEKTORA 29 OSÓB I 2 KANTORÓW.
 • W LISTOPADZIE 1984 ROKU ODPRAWIONO Z INICJATYWY KLUBU TOWARZYSKIEGO MSZĘ ZA DUSZĘ ZAMORDOWANEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI.
 • 25 LUTEGO 1985 ROKU NA CMENTARZU LOTNIKÓW I SPADOCHRONIARZY W NEWARK ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z PRYMASEM POLSKI J.E. KS. KARD. JÓZEFEM GLEMPEM.
 • 13 LUTEGO 1985 ROKU KS. MGR. ANTONI KAPUŚCIŃSKI ZOSTAJE MIANOWANY NOWYM PROBOSZCZEM PARAFII W NOTTINGHAM, A WIKARIUSZEM ZOSTAJE KS. JÓZEF FIEDOROWICZ.
 • WE WRZEŚNIU 1985 R. NASTĘPUJE POŚWIĘCENIE WITRAŻA KOŁA SPADOCHRONIARZY POLSKICH.
 • W 1986 ROKU NASTĘPUJĄ OBCHODY 5-LECIA POLSKIEGO KOŚCIOŁA W NOTTINGHAM. Z TEJ OKAZJI UFUNDOWANO WITRAŻ „PAMIĘCI OFIAR KATYNIA”, KTÓREGO POŚWIĘCENIE NASTĄPIŁO DNIA 6 LIPCA. Z TEJŻE TEŻ OKAZJI ODBYŁA SIĘ WIZYTACJA PASTERSKA J.E. KS. BISKUPA SZCZEPANA WESOŁEGO, KTÓRY DOKONAŁ AKTU BIERZMOWANIA
 • OD 12 DO 17 KWIETNIA 1987 ROKU ODBYŁY SIĘ MISJE ŚWIĘTE PROWADZONE PRZEZ KSIĘŻY Z ZAKONU KANONIKÓW REGULARNYCH LARETAŃSKICH KS. TADEUSZA ADAMUSA I KS. RUDOLFA DROŹDZIEWICZA.
 • 9 MAJA 1987 ROKU W KATEDRZE W SOUTHWELL ODSŁONIĘTO TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ.
 • W 1988 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. ADAM OGORZAŁY.
 • 14 PAŹDZIERNIKA 1988 ROKU UMIERA KS PRAŁAT MGR KAZIMIERZ KRZYŻANOWSKI, POGRZEB ODBYWA SIĘ NA CMENTARZU WILLFORD HILL.
 • 21-23 PAŹDZIERNIK 1988 ROK OBCHODY 40-LECIA PARAFII POLSKIEJ W NOTTINGHAM Z UDZIAŁEM J.E. KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBIONOWICZA ARCYBISKUPA METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO
 • 4 GRUDNIA 1988 ROKU NASTĘPUJE POŚWIĘCENIE WITRAŻA „ŚW. BARBARY” UFUNDOWANEGO PRZEZ GÓRNIKÓW POLSKICH.
 • 21 MAJA 1989 ROKU NASTĘPUJE POŚWIĘCENIE WITRAŻA „ŚW. CECYLII” UFUNDOWANEGO PRZEZ CHÓR PARAFIALNY
 • 2O MAJA 1990 ROKU ZOSTAŁ POŚWIĘCONY WITRAŻ SMOLEŃSKI, A 3 CZERWCA TEGOŻ ROKU KOŁA KOBIET ŻOŁNIERZY PSZ SEKCJA MIDLANDS.
 • 3 MAJA 1991 ROKU ODBYŁA SIĘ MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 40-LECIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ JĘZYKÓW OJCZYSTYCH
 • 24 MAJA 1991 ROKU ODPRAWIONO MSZE ŚWIĘTĄ Z OKAZJI 10-LECIA POWSTANIA POLSKIEGO KOŚCIOŁA W NOTTINGHAM. GOŚCIEM SPECJALNYM NA TEJ UROCZYSTOŚCI BYŁ KS. BISKUP SZCZEPAN WESOŁY
 • 20 GRUDNIA 1992 ROKU ZOSTAŁ POŚWIĘCONY WITRAŻ „ŻYWEGO RÓŻAŃCA”.
 • 12 WRZEŚNIA 1993 ROKU POŻEGNANO PO PIĘCIU LATACH SŁUŻBY KAPŁAŃSKIEJ WIKARIUSZA TEJ PARAFII KS. ADAMA OGORZAŁY, A URZĄD PO NIM OBJĄŁ KS. ANDRZEJ MARCAK.
 • 3 PAŹDZIERNIKA 1993 ROKU ODBYŁY SIĘ OBCHODY 45-LECIA POWSTANIA POLSKIEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W NOTTINGHAM. UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ PRZEWODNICZYŁ KS. REKTOR PMK KS. PRAŁAT STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI.
 • 12 GRUDNIA 1993 ROKU GOŚCIŁ W PARAFII NOTTINGHAMSKIEJ MISJONARZ Z ZAMBII KS. KAZMIERZ WRÓBEL.
 • 9 PAŹDZIERNIKA 1994 ROKU ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z SETNĄ ROCZNICĄ URODZIN ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ CHARYTATYWNĄ
 • 13 SIERPNIA 1995 ROKU ZOSTAŁA UMIESZCZONA W KOŚCIELE PARAFIALNYM URNA Z ZIEMIĄ PRZYWIEZIONĄ Z KATYNIA
 • 26 SIERPNIA 1995 ROKU ZOSTAŁY POŚWIĘCONE WITRAŻE ANIOŁ STRÓŻ I ŚW. AUGUSTYN ORAZ ŚW. FRANCISZEK I ŚW. ANTONI. WSZYSTKIE ONE ZOSTAŁY UFUNDOWANE PRYWATNIE.
 • 25 MAJA 1997 ROKU KS. KAN. ANTONI KAPUŚCINSKI OBCHODZI SREBRNY JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH.
 • W 1997 ROKU WIKARIUSZEM PARAFII ZOSTAJE KS. BOGDAN CISEK.
 • 1998 ROK 50-LECIE POLSKIEJ WSPÓLNOTY KATOLICKIEJ ORAZ 50-LECIE KOŁA SPK NR. 465 IM. GEN. ANDERSA
 • 1999 ROK ZŁOTY JUBILEUSZ CHÓRU PARAFIALNEGO IM. „ŚW. CECYLII”
 • W 2001 ROKU URZĄD PROBOSZCZA OBEJMUJE KS. JAN ZARĘBA I TRWA NA TYM STANOWISKU PRZEZ 3 LATA. PO CZYM KOLEJNYM PROBOSZCZEM ZOSTAJE MIANOWANY KS. JAN GÓRA. ZMIENIAJĄ SIĘ TEŻ WIKARIUSZE PARAFII: W 2001 ROKU KS. ZYGMUNT FRĄCZEK, NATOMIAST W 2002 KS. MIROSŁAW CUKIER.
 • W 2003 ROKU WIKARIUSZEM ZOSTAJE KS. PIOTR KISIEL.
 • 2005 ROK UMIERA KS. KANONIK ANTONI KAPUŚCIŃSKI. PROBOSZCZEM PARAFII ZOSTAJE KS. WŁODZIMIERZ SKOCZEŃ.
 • 2006 ROK 25-LECIE POLSKIEGO KOŚCIOŁA W NOTTINGHAM. WYDANO BROSZURĘ O HISTORII KOŚCIOŁA.
 • 2006 ROK POWSTAJE CHÓREK MŁODZIEŻOWY „SCHOLA PARAFIALNA” PROWADZONY PRZEZ DOROTĘ MALEC
 • 2008 ROK 60-LECIE POLSKIEJ WSPÓLNOTY KATOLICKIEJ
 • W MAJU 2006 R. KS. WIKARY PIOTR KISIEL OPUSZCZA NOTTINGHAM, ABY OBJĄĆ DUSZPASTERSTWO W CAMBRIDGE. DECYZJĄ REKTORA P.M.K. W DNIU 24 MAJA B.R. ZOSTAŁ MIANOWANY WIKARIUSZEM W NASZEJ PARAFII KS. WŁADYSŁAW WŁODARCZYK Z BRADFORD.
 • W 2007 ROKU ZACZYNA DZIAŁAĆ PIĄTKOWA GRUPA MŁODZIEŻOWA „WSPÓLNOTA SPOTKANIE”
 • WE WRZEŚNIU 2008 ROKU ODCHODZI Z NASZEJ PARAFII KS. WIKARIUSZ WŁADYSŁĄW SKOCZEŃ I OBEJMUJE PARAFIĘ W SHEFIELD, NATOMIAST WIKARIUSZEM W NASZEJ PARAFII ZOSTAJE KS. PAWEŁ SZATLEWSKI.
 • W 2008 ROKU ZACZYNAJĄ SIĘ ODBYWAĆ CYKLICZNE MSZE ŚWIĘTE Z KAZANIAMI SKIEROWANYMI DLA DZIECI.
 • OD 2008 ROKU PROWADZONE SĄ CZUWANIA W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, ZUDZIAŁEM MŁODZIEŻY NIE TYLKO Z NASZEJ PARAFII.
 • W CZERWCU 2010 ROKU DOROTA MALEC KOŃCZY WSPÓŁPRACĘ ZE SCHOLĄ PARAFIALNĄ, A PROWADZENIE PRZEJMUJĄ IZA RYBAK I MAGDA REMBIESZ
 • W LIPCU 2010 ROKU ODCHODZI Z NASZEJ PARAFII KS. WŁODZIMIERZ SKOCZEŃ, A WE WRZEŚNIU PROBOSZCZEM ZOSTAJE KS. PAWEŁ SZATLEWSKI. W TYM SAMYM CZASIE WIKARIUSZEM ZOSTAJE KS. PIOTR FROELICH.
 • W LISTOPADZIE 2010 ROKU POWSTAJE W PARAFII CZWARTKOWA GRUPA MODLITEWNA.
 • NA POCZĄTKU 2011 ROKU POWSTAJE CHÓR MŁODZIEŻOWY, KTÓRY PIERWSZY RAZ WYSTĘPUJE PUBLICZNIE W CZASIE OBCHODÓW WIELKIEGO TYGODNIA.