Rada Duszpasterska

.

Dnia 18 stycznia 2014r. ksiądz proboszcz powołał nowych członków Rady Duszpasterskiej.

Obecny skład to:

 

Prezes Rady Duszpasterskiej:

Teresa Gan

 

Vice-Prezes:

 

Sekretarz:

Olimpia Liszka

 

Pozostali członkowie Rady Duszpasterskiej:

Sylwia Tarka

Monika Dowejko

Arkadiusz Dowejko

Łukasz Ciszewski