Spowiedź święta

Sakrament ten nazywa się:

  • sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech;
  • sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia za strony grzesznego chrześcijanina;
  • sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu; sakrament ten jest również „wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka;
  • sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju";
  • sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele w każdą niedzielę przed Mszą świętą.